Taki jest bowiem ich wkład w PKB.Wkład branż, których bezpośrednio dotyka pandemia, do polskiego PKB sięga około 6 proc., jeśli jednak uwzględnimy też te, które odczuwają lockdown pośrednio, mówimy już o 10 proc. Może przynieść polskiej gospodarce rocznie straty przekraczające 130 mld zł.