W uk odbywają się protesty przeciwko wyrokowi Trybunału. Tutaj artykuł o proteście w Brighton, na który przyszło kikaset osób. Większe wydarzenia w Londynie i innych miastach.

wybiegnijmy na chwilę w przyszłość i przenieśmy się do dnia pochówku towarzysza generała Jarosława.

Moja relacja z marszu kobiet. Jak zwykle nagrywane z wysokości, jak zwykle słaba jakość-nie można mieć wszystkiego cześć

Polscy zwolennicy ID posługują się przestarzałą, darwiniwską argumentacją!! 🙂 Zacznę od rozbierania tego pseudonaukowego grochu z kapustą. Widzę, że polscy zwolennicy ID/ IP, czy raczej główni propagatorzy, wkładają dużo pracy, żeby się podlizać darwinistom i dostać na salony wydziałów biologii:

Przecież to jest oczywiste, że życie zaczyna się w chwili poczęcia/ zapłodnienia – ogół biologów jest o tym naukowym fakcie przekonanych, tak jak o tym że płeć jest determinowana genetycznie – taki panuje konsensus wśród przyrodników.

Na łamach czasopisma „Świat Młodych”, po raz pierwszy zostały opublikowane przygody „Tytusa, Romka i Atomka”.Autorem przygód jest Henryk Chmielewski czyli Papcio Chmiel. Jest on prekursorem polskiego komiksu. Jego historyjki pierwotnie drukowane w prasie znalazły swoje miejsce w wersji książkowej…